Matthijs Hogendoorn

Redacteur

Redacteur

Wat doet een redacteur? Het woord is meerduidig: soms wordt er een ‘journalist’ mee bedoeld (bv. redacteur bij een krant), soms een medewerker bij een tv-redactie. Bij uitgeverijen kan het iemand zijn die een aantal auteurs begeleidt en redigeert of ook acquireert.

Met betrekking tot wat ik ‘doe’, bewaar ik in mijn bladwijzers al lang een bijdrage van de Amerikaan Gary Kamiya, voormalig (hoofd)redacteur van diverse publicaties on- en offline. In die hoedanigheid schreef hij in 2007 een aardige longread voor salon.com onder de titel Let us now praise editors. Aanhef (in mijn vertaling):

“Hoe onzichtbaar en zonder erkenning ze ook hun werk doen, in het blogtijdperk zijn redacteuren harder nodig dan ooit.”

Even verderop geeft Kamiya een nadere kwalificatie, die ik graag ook in het Engels weergeef (want zo raak geformuleerd wat mij betreft):

Editors are craftsmen, ghosts, psychiatrists, bullies, sparring partners, experts, enablers, ignoramuses, translators, writers, goalies, friends, foremen, wimps, ditch diggers, mind readers, coaches, bomb throwers, muses and spittoons – sometimes all while working on the same piece.

(Redacteuren zijn vakmensen, spoken, psychiaters, beulen, sparring partners, deskundigen, regelaars, nitwits, vertalers, schrijvers, keepers, vrienden, bazen, sukkels, puinruimers, gedachtenlezers, coaches, bommengooiers, muzen en pispalen – soms allemaal tegelijk bij één en hetzelfde stuk – vertaling van mij).

(Gary Kamiya, http://www.salon.com/2007/07/24/editing)